ספונסר

אדם או קבוצה שאחראיים לספק את המשאבים לפרויקט. בנוסף, אחראי להסמיך את מנהל הפרויקט, להבטיח את השפעת ההנהלה על הפרויקט ומבצע הדרכות תוך מעורבות בנושאים שונים כמו: תכנון עתידי, איוש תפקידי מפתח, הגדרת יעדים וסדרי עדיפויות, תמיכה במבנה צוות הפרויקט, ביצוע מעקב שוטף ופתרון בעיות תוך כדי קבלת החלטות מהירה.

No matching items were found.