Logo Hebrew

קורס ניהול פרויקטי תשתית ובינוי

construction

קורס ניהול פרויקטים זה, המתמקד בפרויקטי תשתית ובינוי, הינו מיזם משותף, של חברת P.M. Team Ltd,חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ וכן הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.

קורס ניהול פרויקטי תשתית ובינוי משלב מתודולוגיות ניהול, תכנון ובקרת פרויקטים לפי מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים ה- PMBOK® Guide שהופק ע"י עמותת ה®PMI , עם ניסיון רב בשנים של חברת P.M. Team בתכנון ובקרת פרויקטים, שיטות ופרקטיקות לניהול פרויקטי תשתית ובינוי של חברת נתיבי ישראל וכן חסות אקדמית של הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ (תעודות הגמר של הקורס הן מטעם הקריה האקדמית אונו).

המרצה האחראי והמנהל האקדמי של קורס זה הינו דן ברזילי, PMP, ME, BSc, מנכ"ל ובעלים של חברת P.M. Team , בהרצאותיו ישלב דן מניסיונו רב השנים בתמיכה בפרויקטי תשתית ובינוי.

 מבין הנושאים:

 •  מבוא לניהול פרויקטים: מהו פרויקט, מהו ה PMBOK®, מהו מחזור חיי פרויקט, מי הם בעלי עניין ושחקני מפתח בפרויקט
 •  תיחום הפרויקט וקביעת תכולת עבודה בפרויקט, לפי הPMBOK® , דוגמאות מפרויקטי תשתית ובינוי
 •  הבטחת איכות ובקרת איכות בפרויקטי תשתית ובינוי
 •  ניהול עלות ותקציב הפרויקט לפי ה PMBOK®, דוגמאות מפרויקטי תשתית ובינוי
 •  היבטי תקציב ותעדוף בחברת נתיבי ישראל
 •  מדידות – רקע וסוגי מדידות לפי סוגי הפרויקטים, בקרת כמויות
 •  ניהול סיכונים בפרויקט, לפי הPMBOK® , דוגמאות מפרויקטי תשתית ובינוי
 •  התמודדות עם מצבי אמת והפקת לקחים מפרויקטים אמיתיים
 •  ניהול חוזים והתקשרויות בנתיבי ישראל, שינוים וחריגים לחוזה העבודה (ועדת חריגים)
 •  ניהול בטיחות בפרויקטי תשתית ובינוי
 •  רגולציה: תכנון סטטוטורי, תוכנית דרך, הפקעות
 •  מכרזים והתקשרויות, אפיון מכרזים והתקשרויות לפרויקטים ומנגנונים ומודלים משוכללים במכרזים: כמויות/DB/מסגרת/זכייני/מרובה זכיינים
 •  תכנון, בקרה וניהול לו"ז בפרויקטים לפי הPMBOK® , תכנון לו"ז שלדי, תכנון וניהול לו"ז בביצוע
 •  לימוד ותרגול MS PROJECT לניהול פרויקטים, בכיתת מחשבים
 •  ניהול, תכנון ובקרת הרכש בפרויקט, ניהול רכש לפי ה PMBOK®
 •  סיור שטח בפרויקט תשתית ובינוי
 •  תכנון וניהול מו"מ- מטרות, מאפיינים, הגדרות, מימדי הגמישות
 •  תקשורת בינאישית ככלי של מנהל הפרויקט, מודלים בתקשורת
 •  דפוסי התנהגות והקשבה, הנעת עובדים וקולגות, ניהול קונפליקטים

חברת P.M. Team Ltd ,חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ והקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים בתכני הקורס. זהו קורס תנאי סף לכניסה למאגר הספקים של נתיבי ישראל, לצורך תמיכה, תכנון, בקרה או ניהול פרויקטים.

 PM TEAM PM COURSE

חיפוש באתר

 • PMP Course May2015 955
 • PMP Course May2015 956
 • ???????? ?????? ????? ????????
 • ???????? ????? ????? ????????
 • ?? ?????? ???? ?????
 • PM TEAM ????? ??????
 • ????-????? ???????? ??????? ?????? ???????
 • project management PM Team
 • ????? ???? ???????? ???????
 • ????? ????? ????????
 • project management P.M. Team
 • ????? ???????? ?? ??????
 • ????-????? ???????? ??????? ?????? ???????
 • ????? ????? ?????????
 • ????? ????'??
 • ?????? ?? ??????
 • ????? ?????? ????'??
 • ???? ???? ????? ???????? ?? ?? ???
 • ????-????? ???????? ??????? ?????? ???????
 • ?? ?????? ??????
 • ?????? ???? PM TEAM
 • dan barzilay at class
 • ???????? ?????? PMP
 • ?? ???? ???? ????? ????????
 • ?? ?? ??? ????? ?????? ms project
 • ????? ????? ????????
 • ???? ????? MS Project
 • ?????? ???? ?????? ??? ????? PMP
 • ????? ms project
 • ????? ?????? ???? ????
 • ????? Ms project
 • ???? ????? ????????? ?????'??
 • ????? ???? ????? ????????
 • PM TEAM ????? ?????? Project
 • ???? ????? ????????? go MS Project
 • ????? ???? ????????

צור קשר

טופס עברית

Invalid Input

Please let us know your message.

נא לאשר את התקנון

Invalid Input

You'll need to setup your Site key in order to use reCAPTCHA.

המלצות בוגרי קורסים

לקוחות החברה

 • AFCON logo.jpg
 • Auto 3P Logo.png
 • BGU.jpg
 • Chemo Logo.gif
 • cocacolalogo.jpg
 • elmor.jpg
 • header_misrad_habitahon.jpg
 • Koor-Metals-LOGO-HEB.gif
 • Koor Metals-LOGO-ENG.gif
 • logoclarizen.jpg
 • logohafenix.jpg
 • logojb.jpg
 • logojj.jpg
 • logokibutzrevivim.jpg
 • logomalam.png
 • logo_inter_heb.jpg
 • micron.jpg
 • Mobileye.gif
 • NeoPharm_logo.jpg
 • netvision.jpg
 • omrix_ethicon.jpg
 • omrix_logo.jpg
 • RSA.jpg
 • siemens.jpg
 • StoreNext_Logo_2.png
 • tzahal.jpg
 • uno4web.jpg
 • WeSEE logo.png
 • yitlogo.jpg

"כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
ד"ר סוס

לקבלת עדכונים וניוזלטר

Call Us
WhatsApp