אילוץ משולש

אילוץ משולש מתייחס לשלושה מרכיבים של הפרויקט: תכולה, עלות וזמן. שלושת האילוצים קשורים אחד לשני ומהווים מדד עיקרי לבקרה על פרויקטים. במצב שבו רוצים להגדיל או להקטין את אחד המרכיבים יש השפעה על שני המרכיבים האחרים. כך למשל אם נרצה לקצר את זמן הפרויקט ייתכן שנצטרך להוריד את התכולה ו/או להגדיל את העלות (הוספת משאבים).

No matching items were found.

לקבלת עדכונים וניוזלטר

Call Us
WhatsApp