מדד ביצוע לעלות

מדד תקופתי מצטבר ויחסי המודד את קצב "שריפת התקציב" ועמידה בתקציב בפרויקט יחסית לתכנון התקציבי ובהתחשב בתכולת העבודה שבוצעה. מחושב ע"י חלוקת השווי התקציבי של העבודה שבוצעה (EV-Earned Value) בהוצאות בפועל (AC-Actual Cost) בגין עבודה זו, באותה תקופת הזמן הנתונה . CPI=EV/AC

No matching items were found.

לקבלת עדכונים וניוזלטר

Call Us
WhatsApp