PMI Talent Triangle

 • מהם הכישורים שנדרשים למנהל פרויקט?

  מאמר זה עוסק במשולש הכישורים של מנהל פרויקט. ארגון ה-® PMI  פרסם את מהדורה 6 של מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים (®  PMBOK ) ובו הושם דגש מיוחד על משולש הכישורים הנדרש למנהל פרויקט, PMI ® Talent Triangle  (כל הזכויות שמורות לארגון ה-® PMI ).

  ארגון ה-® PMI  גורס שסט הכישורים החשוב ביותר למנהל פרויקט, לפי מחקרים שערך, נמצא ב-3 תחומים עיקריים:

  project-manager-triangle

   

   • ניהול פרויקטים טכני (Technical project management)

  • ניהול אסטרטגי ועסקי (Strategic and business management)

  • מנהיגות (Leadership)

 • ניהול קונפליקטים בשירות מנהל הפרויקט Conflict management as a tool for the project manager

  Lean Management

  קונפליקט קיים כאשר ישנם חילוקי דעות- זה טבעי, היכן שיש דעות ישנם  חילוקי דעות, ייתכנו מאבקים בין אנשים עם רעיונות מתחרים ו / או אינטרסים אישיים שונים. קיימים מקורות רבים של קונפליקטים במקום העבודה ובניהול פרויקטים - חילוקי דעות מקצועיים או אחרים, תחושה של התעלמות מדעתי, אי שביעות רצון מתנאי עבודה או שכר, עומסי עבודה מופרזים, חוסר הכרה במאמצים ובהישגים או אי קידום, תפיסות של יחס מפלה או לא הוגן, תחושות של חוסר ביטחון, חשש מפני יתירות, עימותים בגין אישיות שונה, אי הבנות או תקלות בתקשורת וציפיות שונות של מה מהווה התנהגות נאותה. בניהול פרויקטים מנהל הפרויקט נדרש לפתור קונפליקטים בשוטף ולמעשה יכול להשתמש בטכניקות ניהול קונפליקטים ככלי עזר לניהול הפרויקט.

לקבלת עדכונים וניוזלטר

Call Us
WhatsApp