Logo Hebrew

לאחרונה החלו העבודות להקמת הרכבת הקלה בתל אביב ואזור המרכז. מי זוכר את הפרסומים הראשונים של שנות ה-2000 על בואה של הרכבת הקלה? מי זוכר מתי הרעיון עלה בכלל על הפרק (אמצע שנות ה-30)? חיפוש ברשת מעלה מידע ופרטים רבים לגבי הפרויקט: היסטוריה, התגלגלות הרעיון, החלטות ממשלה, אישורים וביטולים, קווים ועוד. לעומת זאת, מידע אותו היינו מצפים לראות עבור ניהול פרויקט הקמת הרכבת הקלה ולא ניתן למצוא הינו מסמך היזום של הפרויקט. מסמך היזום הוא אחד מאבני הדרך המרכזיות של פרויקט, במיוחד בפרויקט מורכב, ארוך טווח ועתיר תקציב.


נשאלת השאלה - אילו סעיפים צריך מסמך היזום להכיל? להלן המידע העיקרי שצריך להופיע במסמך היזום וההסבר:

 

סעיף מטרה / תוכן
מטרות הפרויקט  תיאור הצורך העסקי או הבעיה שהפרויקט אמור לתת לה מענה
דרישות עיקריות / תוצרים רצויים  תיאור התוצרים העיקריים אותם צריך הפרויקט להפיק
הגדרת תכולה  תיאור מה הפרויקט יכלול כדי לעמוד במטרות (כולל תיאור תכולה שאינה בפרויקט)
 תקציב  הערכת תקציב ראשונה בהתאם לשלבי הפרויקט ו/או לפי כוח האדם ו/או לפי ציוד דרוש
 אבני דרך ראשיות  זיהוי אבני דרך ראשיות והגדרת תאריכי יעד צפויים על פי התכולה הראשונית
 צוות הפרויקט  זיהוי צוות העיקרי של הפרויקט על פי ארגון, שם ותפקיד.
זהה משאבים המוגדרים מראש כנחוצים לפרויקט לצורך ביצועו
 בעלי עניין מרכזיים  זיהוי בעלי העניין המרכזיים, ללא ניתוח בעלי העניין. אם ניתן אז לשייך תפקיד/ארגון
 סיכונים  זהה את הסיכונים העיקריים העומדים בפני הפרויקט ועלולים לפגוע במטרותיו
 הנחות ואילוצים  זיהוי ותיאור הנחות ואילוצים העלולים להשפיע על הפרויקט
קריטריונים להצלחה ניתן לקבוע ללא מדד כמותי בשלב זה

 

 במקום מדינת ישראל או נת"ע, בואו נבנה אנחנו מסמך יזום לפרויקט, רק עבור הקו האדום של הרכבת הקלה.

הערה: הנתונים בתיאור הבא אינם נתוני אמת או משקפים מציאות. מטרת הנושא היא להדגים כתיבה של מסמך יזום ברמה הבסיסית ביותר.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מסמך ייזום - הרכבת הקלה/הקו האדום
(דוגמא בלבד, הנתונים אינם נתוני אמת)

 

תאריך יצירה 08/09/2010
נכתב על ידי יניב לוי צדק
תאריך עריכה אחרון 02/10/2010

 

 

1. מטרות הפרויקט
 • פיתוח רשת תחבורה ואמצעים מתקדמים להסעת המונים
 • הפחתת עומס כלי הרכב הפרטיים בכבישים
 • אפשרויות חיבור בין ערי המרכז למעבר מהיר של תושבים
 • הפחתת פליטת ועמידה בתקני ה-OECD

 

 

2. דרישות עיקריות / תוצרים רצויים
 • קו רכבת משולב מקטעים עיליים ותת קרקעיים
 • מסלול רכבת דו כיווני
 • תחנות נגישות לבעלי מוגבלויות
 • הסעה של 200,000 נוסעים ביום
 • שמירה על בטיחות הנוסעים
 • עמידה בסטנדרטים בינלאומיים

הערה: במידה ואפשרי, יש לכמת את הדרישות / התוצרים

 

 

3. הגדרת תכולה

3.1 תכולה בפרויקט:

 • הקמת קו רכבת באורך 24 ק"מ שיעבור בערים פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, תל אביב ובת ים.
 • פיתוח והשמת מערכת שליטה ובקרה על נתיבי תנועת הרכבת (ונתיבים חוצים)
 • בניית 34 תחנות עליית וירידת נוסעים
 • בניית חדרי פיקוד והקמת מערכת שליטה ובקרה אוטומטית
 • הקמת משטחי בדיקה לרכבות, כולל משטחי ניקוי
 • הצבת לוחות מידע אלקטרוניים לנוחיות הנוסעים
 • הקדמת מוקדי שירות והכשרת כוח אדם לניהול מרכזי מידע לנוסעים

3.2 תכולה שאינה בפרויקט:

 • פיתוח נתיבים לתחבורה ציבורית אוטובוסים ומוניות
 • פיתוח סביבת מסחר
 • פיתוח סביבתי לאורך נווי הרכבת.
 • פיתוח גישה זמנית עבור עסקים קיימים

 

 

4. תקציב
סעיף עלות (ש"ח)
הערות
כוח אדם  2,000,000,000  כולל כוח אדם ישיר ולא ישיר (מנהלה)
קרונות  1,000,000,000  מחיר עבור 90 קרונות
מסילות  500,000,000  כולל מערכת איתות
מכונות וציוד כבד  3,000,000,000  
בטיחות וגאות  10,000,000  
הקמת תחנות  500,000,000  
מחשוב  2,000,000,000  
חשמל ובקרה  3,000,000,000  
בלתי צפוי / באפר  50,000,000  
סה"כ:  12,060,000,000 ש"ח
 במילים: 12 מיליארד ושישים מיליון ש"ח

 

 

5. אבני דרך ראשיות
# שם אבן דרך תאריך יעד הערות
1  אישור תקציבי  12/2010  
2  סיום תכנון ואישור תכניות עבודה  02/2011  
3  סיום מכרזים ובחירת קבלנים  02/2012  
4  התחלת עבודה  05/2012  
5  סיום חפירת פירים  04/2014  
6  סיום חפירת מפלסים תת קרקעיים  09/2015  
7  סיום הרכבת מסילות  05/2016  
8  הגעת קרונות רכבת לארץ  09/2016  
9  סיום בדיקות והפעלה  07/2017  

 

 

6. צוות הפרויקט
# תפקיד ארגון
1  מנהל הפרויקט  נת"ע
2  מנהל תקציב  נת"ע
3  PMO  נת"ע
4  יועץ הנדסי בכיר - רכבות  חברת 'רכבת לכל'
5  יועץ הנדסי בכיר - תשתיות  חברת תשתיות
6  יועץ לוחות זמנים בכיר  חברת P.M. Team
7  מנהל תחום איכות  נת"ע

 

 

7. בעלי עניין מרכזיים
# תפקיד הערות
1  משרד האוצר  
2  המשרד לאיכות הסביבה  
3  בעלי עסקים בתוואי הרכבת יש לבדוק השלכות העבודות על בעלי העסקים
4  ציבור הנוסעים  
5  קבלנים מבצעים יקבעו לפי תוצאות מכרזים
6  חברות תח"צ: אגד, דן, קווים וכדומה הרכבת כאלטרנטיבה לאוטובוסים
7  תושבים לאורך תוואי הרכבת ירידת ערכי הנכסים המהלך העבודות אך עלייה לאחר מכן
8 צוות הפרויקט  

 

 

8. סיכונים (במקרה זה ניתן לחלק גם לסיכונים לפי קטגוריות)
# הסיכון סיכוי השפעה תוחלת דרך התמודדות
1  קריסת עפר במהלך החפירות 4  5 20  חפירה עם ציוד מתקדם, ביטון התעלות, הדרכת בטיחות
2  התנגדות ארגונים ירוקים / רשות עתיקות, רשות הטבע והגנים 4 4 16  איתור וניתוח מוקדם של בעלי עניין, הגעה להסכמה על תוואי לפני אישור תכניות
3  פשיטת רגל של קבלני ביצוע בזמן העבודות 3 5 15  כל קבלן מחויב להציג איתנות פיננסית, כולל אישור מבנק מלווה
4  הגעת מאוחרת של קרונות 3 4 12  יציאה למכרז מוקדם ככל הניתן, סעיפי חוזה על מועדי אספקה קשיחים
5

 תביעות מצד בעלי בתים שחפירות התוואי התת קרקעי לקו האדום של

הרכבת סדקו או פגעו בקירות המרתפים

4 2 8  תשלום פיצוי, בכפוף להשוואת תמונות המרתפים שצולמו ע"י קבלן הביצוע טרם החפירות עם תמונות המרתפים/בדיקת המרתפים לאחר ביצוע החפירות ולאחר אומדן נזק ע"י שמאי
6  הפרעה לעבודה מצד תושבים / בעלי עסקים 2 2 4  איתור וניתוח מוקדם של בעלי עניין, גידור שטח העבודה, נוכחות משטרתית במקרה הצורך

 

 

9. הנחות ואילוצים
#  
1 אישור ותמיכת כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים
2 סיום הפקעת קרקעות עד למועד תחילת העבודות

 

 

10. הנחות ואילוצים
#  
 1  אפס אירועי בטיחות חמורים
 2  אפס אירועי בטיחות עם נפגעים באורח קשה, אנוש או בנפש
 3  עמידה בתאריך היעד: DD/MM/YY
 4  עמידה בתקציב הפרויקט: XX מיליון ₪

 

 

נכתב על ידי:

יניב לוי צדק, PMP
מנהל פרויקטים ו- PMO
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דן ברזילי,MEng ,BSc ,PMP
מנכ"ל ומנהל פרויקטים

 

 

חיפוש באתר

צור קשר

 1. שם מלא: *
 2. דואר אלקטרוני: *
 3. טלפון: *
 4. מתעניין ב:
  Invalid Input
 5. הודעה:
  Please let us know your message.
 6. אנטי-ספאם *
  Invalid Input
 7. לתקנון השימוש ומדיניות הפרטיות*נא לאשר את התקנון

המלצות

דן שלום רב,
רצינו להודות אישית על הקורס המלמד והמועיל.
עשית לנו "סדר" בשימוש מושכל בכלי ה MS PROJECT  וכיצד ניתן לרתום אותו לטובתנו ולא אותנו לטובתו...
תודה על המקצועיות המרשימה, על הידע הרב ועל העצות החשובות.
אין דומה לימוד כלי מסוג זה ממומחה תוכן עם ניסיון רב שעוסק באופן פעיל בניהול הפרויקטים, ללימוד קורס "בית ספר"
סטנדרטי.
אין ספק שהבחירה בך להעברת הקורס הייתה בחירה מוצלחת ביותר.
אנחנו מצפים בסקרנות לבחון את עצמנו במבחן המעשה בשטח.
בוודאי נמשיך להיות בקשר עם התקדמות היישום בפועל.
תודה ובהערכה רבה,

אהרון וייס , מנהל הנדסה

חברת ריאון מקבוצת פלסאון

 דן ויניב שלום ,
תודה רבה על הדרכת פרוג'קט. הייתה הדרכה ממש מצוינת!

אוהד טרסיק , חוקר בכיר

INTER LAB , MERCK GROUP

"[...] כולם התאפיינו במקצוענות, בחיוך, במענה מהיר, במוסר עבודה ובהחלט חשנו שיפור משמעותי וקיבלנו ערך מוסף גבוה ביותר משירותכם!"

ורוניקה לויפרמן

מנהלת מחלקת PMO והשקת מוצרים גלובאלית תרו תעשיות רוקחות

״תודה על עזרתכם בהדרכת מנהלי הפרויקטים שלנו ובתמיכה ושיפור תוכניות ניהול הפרויקטים שלנו.״

רון מן

מנהל פרויקטים AccuBeat

״[...] תוך זמן קצר מאוד הצליחה P.M.Team לבנות את לוח הזמנים המורכב של פרויקט צפית... אין ספק שמקצועיות מערך ה PMO - של P.M.Team תרם רבות לניהול הפרויקטים.״! "

אלון חדד

מנהל פרויקטים , כור מתכת

״ברצוננו לציין את המסירות של הצוותים, המקצוענות, הזמינות, האדיבות ואת יכולתו של מנכ״ל פי.אם.טים, מר דן ברזילי, לשבץ את הצוותים ואת האנשים המתאימים"

אלי ביטון

סמנכ״ל ביצוע חמו אהרון בע״מ

"זו השנה הרביעית בה אנו עובדים יחדיו ומסתייעים בשירותי P.M.Team. מערך ניהול הפרויקטים שהקמתם מסייע רבות לניהול הפרויקטים, תפעול ומשימות, בהתייחס לכל פרויקטי ה -IT של קבוצת Johnson and Johnson"

סער אדמוני, PMP

מנהל פרויקטי IT Omrix

״לאורך כל הדרך התאפיינתם במקצועיות, אדיבות, מהירות תגובה ואכפתיות. התכנון הניהול והבקרה שביצעתם בהתייחס ליותר מ-25 פרויקטים באתרים שונים תרמו רבות להצלחת הפרויקטים ורווחיותם״ 

אורי כהן

מנכ״ל אפקון

"ברצוני להודות על הטמעה מוצלחת של תוכנת הקלריזן שביצעה קבוצת P.M. TEAM. חברה נבדקת לא רק כאשר המסלול רץ וחלק, אלא כיצד היא מתמודדת עם אתגרים, והם אכן עמדו בכך"

שגיב עמית

מהנדס ב- CONCEPT

 ״...פרויקט שדרוג מערכת ה Project Server. מתחילת התהליך צוות הפרויקט מטעם P.M. Team שידר מקצועיות, אחריות ומחויבות לפרויקט. תכונות אלו היו קריטיות להצלחת הפרויקט למרות הקשיים שנתקלו בהם במהלך הדרך."

ודים בייגל, PMP

מנהל צוות ה PMO, אגף מערכות מידע, חברת הפניקס

"שירותי ניהול הפרויקטים של חברת P.M. TEAM היו מצוינים. עבודתו של דן התאפיינה בהשתלבות מהירה, מקצוענות, יצירתיות, יחסי אנוש מצוינים ובתוצאות מעולות."

ערן ברגיל

מנהל פרויקטים בכיר, MICRON

"תוך זמן קצר ביותר הצליחה P.M. TEAM לבסס תהליכים מסודרים לתכנון ובקרת פרויקטים, להקים מערך EPM ולשפר משמעותית את תהליכי ניהול הפרויקטים. פעילותה התאפיינה בערך מוסף מוחשי, פרקטי תוך שמירה על מקצוענות ונועם הליכות."

רותם רגב

מנהל פרויקטים, SIEMENS

 ״למרות שהשתלבתם בפרויקטים לאחר תחילתם, הצלחתם להתארגן בזריזות ולהקים מערך PMO מוצלח ויעיל בפרק זמן קצר ביותר. השירות שסיפקתם אופיין במקצוענות, חיוך, זמן תגובה מהיר ומסירות רבה.״

דני סוויסה

מנהל תפעול באל-מור חשמל

"דן תרם רבות להטמעת מערכת כנ"ף...כל זאת תוך חדוות עשייה, התלהבות ויצירת יחסי יחסי עבודה מצוינים עם המפקדים, החיילים והעמיתים שאיתם עבד."

אהוד קאוף

סא"ל, רע"ן תבל, צה"ל

"עבודת החברה אופיינה בחריצות, מקצועיות, יחסי אנוש מעולים ומעל לכל מחויבות, "ראש גדול" ומענה יעיל ומהיר לכל צורך שעלה ובכך סייעה לי לנהל את הפרויקטים המורכבים והמאתגרים שבתחום אחריותי."

רון חביב

ניהול ופיקוח פרויקטים

״התרשמתי שחברת פי. אמ. טים בע״מ, מספקת שירותי PMO, הדרכה וייעוץ בתחום ניהול הפרויקטים ברמת מומחיות גבוהה ומפגינה נסיון רב ומסירות רבה בתמיכה בתהליכי תכנון ובקרת הפרויקטים ובהכשרת מנהלי פרויקטים.״

ודים בייגל PMP

תכנון ובקרה בסימנס

״במהלך עבודתי עם P.M.Team נוכחתי ביחסי אנוש המעולים, במקצועיות הרבה והידע המקצועי רחב ההיקף בתחומי ניהול הפרויקטים יחד עם יכולת נדירה לחבר בין מתודולוגיות ניהול פרויקטים ליישומי תוכנה לצורך ניהול הפרויקטים עצמם.״

רחל הדס

מנהלת מוצר בקלריזן

"... שירותי PMO מקצועיים והסיוע הרב שאתה והצוות שלך מפי.אמ.טים סיפקתם לנו, הן בתכנון ובקרה של תכניות העבודה ב MS-Project והן בתכנון, בקרה וניהול של סיכונים בפרויקטים של כדורי הנדסה״

אורי בן ציון

מנכ״ל כדורי הנדסה בע״מ

" היי דן ,  בפרויקט זה נעזרנו בשירותכם ליצירת לו"ז לפרויקט בנייה מורכב ב- MSP. הזמינות, המקצועיות והמהירות שבה בוצעה העבודה היו נהדרים, יישר כוח "

קובי בנישו, מנהל פרויקטים

סטלה פרויקטים בע"מ 

 

Senior Course for the construction of infrastructure projects
Course project management information systems projects
pmp

לקוחות החברה

"כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
ד"ר סוס