Logo Hebrew

הגרסה הסופית של גוף הידע בניהול פרויקטים תפורסם לקראת סוף 2017.

בעקבות הגרסה החדשה, יעודכן מבחן ההסמכה ל ® PMP. 

להלן השינויים העיקריים לעומת גרסה מס' 5:

  1. אג'ייל ופרקטיקות איטרטיביות נוספות:

הדגשת החשיבות והרלוונטיות של מענה זריז לדרישות עסקיות משתנות.

בגרסה החדשה יינתן דגש על פרקטיקות אדפטיביות ואיטרטיביות.

הנ"ל יכלול:

 • פרקטיקות בסביבה אדפטיבית בהתייחס לכל שטח ידע
 • נספח לסטנדרט ניהול פרויקטים בסביבת אג'ייל ופרקטיקות איטרטיביות נוספות

 2. משולש הכישורים של ה ® PMI:

      פרק חדש על תפקידו של מנהל הפרויקט אשר עוסק במשולש הכישורים של ה PMI ובמיומנויות אותם דורש הארגון, שהופך את מנהלי הפרויקטים לתחרותיים יותר ורלוונטיים יותר בהיבטים טכניים, מנהיגותיים ואסטרטגיים

3. תהליכים, קבוצות תהליכים ושטחי הידע:

     קבוצות התהליכים יישארו דומים בגרסה החדשה אך יינתנו לשני שטחי ידע שמות חדשים:

     ניהול לו"ז הפרויקט (Project Time Management) יהפוך לניהול תיזמון הפרויקט (Project Schedule Management) תוך הדגשת החשיבות של תזמון בניהול פרויקט.

     ניהול משאבי אנוש בפרויקט (Project Human Resource Management) יהפוך לניהול משאבי הפרויקט (Project Resource Management).

4. יתווספו שלושה תהליכים חדשים:

 • ניהול הידע בפרויקט – כחלק מקבוצת תהליכי הביצוע ותחת שטח הידע ניהול אינטגרציה בפרויקט
 • יישום תגובות לסיכונים – כחלק מקבוצת תהליכי הביצוע ותחת שטח הידע ניהול סיכונים בפרויקט
 • בקרת משאבים – כחלק מקבוצת תהליכי שליטה ובקרה ותחת שטח הידע ניהול משאבים

הערכת משאבי פעילות תהיה עדיין תחת קבוצת תהליכי התכנון אך הועברה תחת תהליך ניהול משאבי הפרויקט במקום ניהול לו"ז הפרויקט.

 5שינוי שמות לתהליכים:

בנוסף, למספר תהליכים שונו השמות. לדוגמא, לצורך יישור קו למחקרים שהראו שניהול פרויקט דורש יותר ניהול מאשר בקרה, מספר תהליכים הוסבו מבקרה (Control) לפיקוח (Monitor).   להלן טבלה המרכזת את השינויים בשמות התהליכים: 

PMBOK 6th Edition

PMBOK 5th Edition

Manage Quality

Perform Quality Assurance

Plan Resource Management

Plan Human Resource Management

Monitor Communications

Control Communications

Monitor Risks

Control Risks

Plan Stakeholder Engagement

Plan Stakeholder Management

Monitor Stakeholder Engagement

Control Stakeholder Engagement

 

6. שינוי רכיבי תכנית ניהול הפרויקט ומסמכי הפרויקט:

 • מרכיבי תוכנית ניהול הפרויקטים שהם תשומות לתהליך כלשהו, או המתעדכנים כפלט מתהליך כלשהו, אינם רשומים עוד בנפרד בתשומות או בתפוקות. במקום זאת, תוכנית ניהול הפרויקט הנה הקלט ועדכוני תוכנית ניהול הפרויקט הנה התפוקה.
 • מתחת לטבלת הקלט / פלט, תוצג רשימה פוטנציאלית של רכיבי תוכנית ניהול הפרויקט. יחד עם זאת, מרכיבי תוכנית ניהול הפרויקטים שיהיו תשומות או עדכונים, יהיו תלויים בצורכי הפרויקט.
 • מסמכי הפרויקט מפורטים כקלט ועדכוני מסמכי הפרוייקט מופיעים כפלט, לפי הצורך. מתחת לטבלת הקלט / פלט יש רשימה של מסמכי פרויקט פוטנציאליים שעשויים להיות תשומות, או שעשויים להיות מעודכנים כפלט. צרכי הפרויקט יקבעו את המסמכים הנדרשים אשר יהוו תשומות או יעודכנו כפלט.

אלו הנושאים שידועים עד כה לגבי הגרסה החדשה של גוף הידע בניהול פרויקטים. ייתכן ויהיו שינויים נוספים.

בעקבות יציאת הגרסה החדשה יעודכן בהתאם מבחן ההסמכה ל PMP®. המבחן המעודכן אמור להיכנס לתוקף בינואר 2018.

למעוניינים בקורס המכין למבחן הסמכת ה®PMP, המשלב לימוד ותרגול פרקטיקות לניהול פרויקטים, MS PROJECT ועוד, אנו מציעים את קורס ניהול פרויקטים מתקדם והכנה למבחן ה®PMP.

לפרטים ניתן לפנות לדן ברזילי בטלפון 052-5259968

 

חיפוש באתר

צור קשר

טופס עברית
 1. שם מלא: *
 2. דואר אלקטרוני: *
 3. טלפון: *
 4. מתעניין ב:
  Invalid Input
 5. הודעה:
  Please let us know your message.
 6. *
  נא לאשר את התקנון
 7. *
  Invalid Input

המלצות פרויקטים

Senior Course for the construction of infrastructure projects
Course project management information systems projects
pmp

לקוחות החברה

 • AFCON logo.jpg
 • Auto 3P Logo.png
 • BGU.jpg
 • Chemo Logo.gif
 • cocacolalogo.jpg
 • elmor.jpg
 • header_misrad_habitahon.jpg
 • Koor-Metals-LOGO-HEB.gif
 • Koor Metals-LOGO-ENG.gif
 • logoclarizen.jpg
 • logohafenix.jpg
 • logojb.jpg
 • logojj.jpg
 • logokibutzrevivim.jpg
 • logomalam.png
 • logo_inter_heb.jpg
 • micron.jpg
 • Mobileye.gif
 • NeoPharm_logo.jpg
 • netvision.jpg
 • omrix_ethicon.jpg
 • omrix_logo.jpg
 • RSA.jpg
 • siemens.jpg
 • StoreNext_Logo_2.png
 • tzahal.jpg
 • uno4web.jpg
 • WeSEE logo.png
 • yitlogo.jpg

"כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
ד"ר סוס

לקבלת עדכונים וניוזלטר

Call Us
WhatsApp