Logo Hebrew

לאחרונה חגגה העמותה לניהול פרויקטים PMI) 50) שנה להיווסדה.
העמותה נוסדה בשנת 1969 ומונה כיום כ 600,000 חברים בכ 218 מדינות בעולם.
במסגרת חגיגות ה 50 ביצעה העמותה תהליך של מיתוג מחדש הכולל בין היתר את החלפת לוגו העמותה וריענון חזון ויעדי העמותה.
כיום, אופן העבודה השתנה. ארגונים ואנשים עוסקים בניהול הפורטפוליו של פרויקטים וביצירה וניהול הכלכלה של הפרויקטים.
העמותה הגדירה מחדש את עולם ניהול הפרויקטים כמניע הכלכלה בארגונים והטביע דרך עבודה חדשה הנקראת ״The Project Economy״.

אנו כמנהלי הפרויקטים, מחזקים את כלכלת הפרויקט ואת החברה בעזרת מתן אפשרות לארגון להעצים את האנשים להפוך רעיונות למציאות.
כמנהלי פרויקטים אנחנו:   

pmi israel logo

- חסרי פחד בהתנסות בגישות ניהול חדשות. למדים מכישלונות, מסתכלים קדימה ומפלסים את הדרך לאמיצים שמעוניינים לבצע את השינוי 

- מאירים אנשים וממריצים אותם לעשות את השינוי הנדרש בקריירה שלהם לטובתם ולטובת סביבת העבודה שלהם

- מטפחים את צרכי הקהילה ע״י הבנת צרכיה, סיוע לאנשים להגיע למקום אליו הם שואפים ועידודם במהלך הדרך להשגת שאיפותיהם

הנ״ל דורש מאתנו:
      • מנהיגותלצורך הנעת המקצוע קדימה
      • חיבור האנשים למשאבים, כלים, הקהילה והקשרים להם הם נזקקים על מנת לממש את הפוטנציאל הטמון בהם
      • טיפוח והכוונת האנשים להשגת היעדים עם דגש על השגת תוצרים בעלי ערך
      • ניתוח תוצרים תוך פרספקטיבה שתזכיר לנו למה אנו עושים את מה שאנחנו עושים ומה המוטיבציה שלנו לעשות אותם

מבחן ההסמכה Project Management Professional

בשנת 1984 הופיעה לראשונה בחינת ההסמכה של העמותה (®(PMP ובשנת 1996 הופיע לראשונה מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים (®PMBOK) שכלל ארגז כלים למנהל הפרויקט בכל ההיבטים אותם נדרש מנהל הפרויקט לטפל במהלך ניהול הפרויקט.
החל משנה זו התעדכן ה® PMBOK בממוצע כל ארבע שנים וכיום מבחן הסמכת ה® PMP מבוסס על גרסה מס׳ 6 של ה®PMBOK.
כיום ישנם ברחבי העולם כ 1,000,000 מוסמכי ® PMP.
במסגרת השקת גרסה מס׳ 6 של ה® PMBOK הוכנסה גם לראשונה התייחסות למתודולוגיית הפיתוח ב Agile. 
גילוי הדעת במתודולוגית אג׳ייל פורסם לראשונה בשנת 2001 ועם השנים הצטרפה למתודולוגיות פיתוח נוספות כגון מפל המים, המודל הספירלי, המודל האדפטיבי ועוד...
במהלך השנים האחרונות, חברות במספר רחב של תחומים, עוברות תהליך טרנספורמציה דיגיטלית במהלכן הן מאמצות חדשות לבקרים, טכנולוגיות חדשות הכוללות ברובן בינה מלאכותית (AI).
הסיבות אשר גורמות לחברות לאמץ בינה מלאכותית הן:
      • השגת יתרון תחרותי
      • מעבר לתחומים עסקיים חדשים
      • מענה מול חברות מתחרות אשר עושות שימוש בבינה מלאכותית
      • הרצון להפחתת עלויות
      • לקוחות וספקים שדורשים מעבר לשירותים מבוססי בינה מלאכותית

כיצד הנ״ל משפיע על תחום ניהול הפרויקטים ?
לצורך מענה לשאלה זו, נזכיר קודם לכן את התפתחות מקצוע ניהול הפרויקטים עם השנים.

• משנת 1984
        o רוב הפרויקטים נוהלו במתודולוגיית מפל המים ובאופן הניתן לחיזוי
        o צוותי הפרויקט הורכבו מבעלי תפקידים מוגדרים
• כיום
        o מתבצע שימוש במס׳ מתודולוגיות פיתוח כגון אג׳ייל והיברידי
        o חברי צוות הפרויקט לוקחים על עצמם יותר מתפקיד אחד
        o הפרויקטים מספקים ערך תוך כדי ביצוע ולא רק בסיום

כתוצאה מהנ״ל, ביצעה העמותה ניתוח תעסוקתי יחד עם מחקר שוק בו ניתחה באופן מקיף, חוצה מיקום גיאוגרפי, חוצה ענפים בתעשייה וחוצה תפקידים לצורך הגדרה חדשה של מבנה תכולת מבחן ההסמכה של העמותה (מבחן ה® PMP).
לכולם ברור שמקצוע ניהול הפרויקטים משתנה והמעסיקים ואנשי המקצוע מחויבים בשינויים הללו.
באחד מהמחקרים שביצעה העמותה לגבי מתודולוגיות הפיתוח בחברות השונות בעולם, עולה כי ב 45% מהחברות עדיין משתמשים בשיטת מפל המים, 27% מהחברות משתמשות באג׳ייל ו 29% משלבות בין השיטות (Hybrid).
אי לכך, מנהלי הפרויקטים כיום נדרשים ליכולות הבאות:
       • יכולות טכניות (ניהול פרויקטים בשיטת מפל המים, אג׳ייל והיברידית)
       • מיומנויות רכות
       • ראיה אסטרטגית

השינויים במבחן הסמכת ה® PMP
מבחן ההסמכה של עמותת ה® PMI (Project Management Institute), מבחן הסמכת ה® PMP (Project Management Professional) הולך להשתנות ב1.7.2020 (הערת המערכת: השינוי נדחה ל2 בינואר 2021) וזאת לאחר שלוש דחיות תאריך מצד העמותה, ויכלול את שלושת התחומים הבאים:

1. People אנשים (42% מהשאלות)
   1.1. 21% מהן לגבי שיטת מפל המים (Predictive)
   1.2. 10% מהן לגבי שיטת אג׳ייל (Agile)
   1.3. 11% מהן לגבי שילוב השיטות (Hybrid)
   1.4. התחום כולל בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:
          • ניהול משאבי הפרויקט
          • כישורי מנהיגות נדרשים
          • התייחסות למחויבות בעלי העניין
          • כהגדרת אחריות ואופן ניהול צוות הפרויקט     

2. Process תהליכים (50% מהשאלות)
  2.1. 25% מהן לגבי שיטת מפל המים (Predictive)
  2.2. 11% מהן לגבי שיטת אג׳ייל (Agile)
  2.3. 14% מהן לגבי שילוב השיטות (Hybrid)
  2.4. התחום כולל בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:
         • התאמה לשטחי הידע הקיימים
         • הוספת נושאים חדשים הכוללים
         • ערכים עסקיים
         • ניהול שינויים
         • קביעת המתודולוגיה הנדרשת
         • העברת הידע בפרויקט לגורמים הרלוונטיים

3. Business Environment סביבה עסקית (8% מהשאלות)
  3.1. 4% מהן לגבי שיטת מפל המים (Predictive)
  3.2. 2% מהן לגבי שיטת אג'ייל (Agile)
  3.3. 2% מהן לגבי שילוב השיטות (Hybrid)
  3.4. התחום כולל בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:
         • התאמה לרגולציה הנדרשת בתעשייה
         • מתן ערך
         • אינטגרציה עם פרויקטים נוספים וגורמים ויוזמות חיצוניות לפרויקט
         • ניהול שינויים

המבחן יתבסס על מתווה התוכן (Content Outline)  אשר משמש כתוכנית אב לתוכן בחינת ההסמכה.
המתכונת החדשה של המבחן תיכנס לתוקף ביולי 2020.
כהערכות לשינוי תערוך העמותה מספר פעילויות הכוללות בין היתר:

מבחן פיילוט
   o בעלות מופחתת
   o מי שיכשל במבחן הפיילוט יוכל לבצע מבחן נוסף ללא עלות
   o התוצאות לא יתקבלו באופן מידי
   o ממבחן הפיילוט יגזרו הנתונים הבאים:
                o מספר השאלות שיהיו במבחן
                o הציון למעבר הבחינה
                o אורך המבחן

שיפור תהליך הרישום לבחינה
   o ארבעה מסכי במקום שלושים כיום
   o תיעוד יעיל יותר המפרט באופן כלליאת ניסיון המועמד בהובלת / הנחיית פרויקטים
   o תיאור הניסיון יהיה כללי ולא מופרד לפי קבוצת התהליכים
   o הניסון יספר בשנים וחודשים ולא בשעות
   o תיאור השיטה בה נוהלו הפרויקטים
   o הפחתה במספר השדות הפתוחים למלל חופשי בתיאור הניסון

שפת הבחינה
  ברירת המחדל תהיה השפה אותה יבחר הנבחן כאשר ניתן יהיה לצפות בשאלות ובתשובות האפשריות גם באנגלית

• הוספת שיטות נוספות למענה לשאלה בנוסף ל 4 תשובות אמריקאיות
   o גרירת תשובות והתאמתן לסיטואציות המוצגות
   o סימון התשובות בתוך גרף המוצג בשאלה
   o הצגת תרחישים בסרטוני וידאו ומתן מענה בהתאם

• הוספת דוגמאות לשאלות באתר העמותה

• עזרים נוספים שיסייעו בהגשת מועמדות לביצוע הבחינה שייושמו עד שנת 2021
   o אוטומציה של ביצוע בקרה על נתוני המועמד
   o הוספת אמצעי תשלום כגון PayPal, Apple Payוכו׳
   o הוספת עזרים דיגיטליים כגון בוטים וצ׳אטים
   o שיפור בחינת עמידת המועמד בתנאי הסף ע״י שימוש בבינה מלאכותית

• הוספת מרכזי בחינה נוספים שיפוזרו בצורה גיאוגרפית בהתאם לגודל המדינה

מניסיון העבר שלנו, חברת פי.אמ.טים בע"מ, P.M.Team Ltd, כחברה מובילה בקורסים והכשרות של ניהול פרויקטים בכלל, והכנה למבחן הסמכת מבחן הסמכת ה® PMP בפרט, שינוי שכזה, לכשהתבצע בעבר, הפך את מבחן הסמכת ה® PMP לקשה יותר ולכן המלצתנו לסטודנטים שלנו היא- מהרו וגשו למבחן ההסמכה טרם השינוי במבחן.

בהצלחה!
מאמר זה נכתב ע"י
אורן שטיינברג, ®PMP®, PMI-ACP
הנשיא הנבחר של העמותה לניהול פרויקטים בישראל לשנים 2019 - 2022
מנהל תוכניות בכיר בקבוצת סלקום,
ומרצה בכיר לקורס ניהול פרויקטים מתקדם והכנה להסמכת ®PMP בחברת P.M.Team Ltd.
oren

*המאמר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

 

חיפוש באתר

צור קשר

טופס עברית
 1. שם מלא: *
 2. דואר אלקטרוני: *
 3. טלפון: *
 4. מתעניין ב:
  Invalid Input
 5. הודעה:
  Please let us know your message.
 6. *
  נא לאשר את התקנון
 7. *
  Invalid Input

המלצות פרויקטים

Senior Course for the construction of infrastructure projects
Course project management information systems projects
pmp

לקוחות החברה

 • AFCON logo.jpg
 • Auto 3P Logo.png
 • BGU.jpg
 • Chemo Logo.gif
 • cocacolalogo.jpg
 • elmor.jpg
 • header_misrad_habitahon.jpg
 • Koor-Metals-LOGO-HEB.gif
 • Koor Metals-LOGO-ENG.gif
 • logoclarizen.jpg
 • logohafenix.jpg
 • logojb.jpg
 • logojj.jpg
 • logokibutzrevivim.jpg
 • logomalam.png
 • logo_inter_heb.jpg
 • micron.jpg
 • Mobileye.gif
 • NeoPharm_logo.jpg
 • netvision.jpg
 • omrix_ethicon.jpg
 • omrix_logo.jpg
 • RSA.jpg
 • siemens.jpg
 • StoreNext_Logo_2.png
 • tzahal.jpg
 • uno4web.jpg
 • WeSEE logo.png
 • yitlogo.jpg

"כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
ד"ר סוס

לקבלת עדכונים וניוזלטר

Call Us
WhatsApp