Logo Hebrew

לאחרונה חגגה העמותה לניהול פרויקטים PMI) 50) שנה להיווסדה.
העמותה נוסדה בשנת 1969 ומונה כיום כ 600,000 חברים בכ 218 מדינות בעולם.
במסגרת חגיגות ה 50 ביצעה העמותה תהליך של מיתוג מחדש הכולל בין היתר את החלפת לוגו העמותה וריענון חזון ויעדי העמותה.
כיום, אופן העבודה השתנה. ארגונים ואנשים עוסקים בניהול הפורטפוליו של פרויקטים וביצירה וניהול הכלכלה של הפרויקטים.
העמותה הגדירה מחדש את עולם ניהול הפרויקטים כמניע הכלכלה בארגונים והטביע דרך עבודה חדשה הנקראת ״The Project Economy״.

אנו כמנהלי הפרויקטים, מחזקים את כלכלת הפרויקט ואת החברה בעזרת מתן אפשרות לארגון להעצים את האנשים להפוך רעיונות למציאות.
כמנהלי פרויקטים אנחנו:   

pmi israel logo

- חסרי פחד בהתנסות בגישות ניהול חדשות. למדים מכישלונות, מסתכלים קדימה ומפלסים את הדרך לאמיצים שמעוניינים לבצע את השינוי 

- מאירים אנשים וממריצים אותם לעשות את השינוי הנדרש בקריירה שלהם לטובתם ולטובת סביבת העבודה שלהם

- מטפחים את צרכי הקהילה ע״י הבנת צרכיה, סיוע לאנשים להגיע למקום אליו הם שואפים ועידודם במהלך הדרך להשגת שאיפותיהם

הנ״ל דורש מאתנו:
      • מנהיגותלצורך הנעת המקצוע קדימה
      • חיבור האנשים למשאבים, כלים, הקהילה והקשרים להם הם נזקקים על מנת לממש את הפוטנציאל הטמון בהם
      • טיפוח והכוונת האנשים להשגת היעדים עם דגש על השגת תוצרים בעלי ערך
      • ניתוח תוצרים תוך פרספקטיבה שתזכיר לנו למה אנו עושים את מה שאנחנו עושים ומה המוטיבציה שלנו לעשות אותם

מבחן ההסמכה Project Management Professional

בשנת 1984 הופיעה לראשונה בחינת ההסמכה של העמותה (®(PMP ובשנת 1996 הופיע לראשונה מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים (®PMBOK) שכלל ארגז כלים למנהל הפרויקט בכל ההיבטים אותם נדרש מנהל הפרויקט לטפל במהלך ניהול הפרויקט.
החל משנה זו התעדכן ה® PMBOK בממוצע כל ארבע שנים וכיום מבחן הסמכת ה® PMP מבוסס על גרסה מס׳ 6 של ה®PMBOK.
כיום ישנם ברחבי העולם כ 1,000,000 מוסמכי ® PMP.
במסגרת השקת גרסה מס׳ 6 של ה® PMBOK הוכנסה גם לראשונה התייחסות למתודולוגיית הפיתוח ב Agile. 
גילוי הדעת במתודולוגית אג׳ייל פורסם לראשונה בשנת 2001 ועם השנים הצטרפה למתודולוגיות פיתוח נוספות כגון מפל המים, המודל הספירלי, המודל האדפטיבי ועוד...
במהלך השנים האחרונות, חברות במספר רחב של תחומים, עוברות תהליך טרנספורמציה דיגיטלית במהלכן הן מאמצות חדשות לבקרים, טכנולוגיות חדשות הכוללות ברובן בינה מלאכותית (AI).
הסיבות אשר גורמות לחברות לאמץ בינה מלאכותית הן:
      • השגת יתרון תחרותי
      • מעבר לתחומים עסקיים חדשים
      • מענה מול חברות מתחרות אשר עושות שימוש בבינה מלאכותית
      • הרצון להפחתת עלויות
      • לקוחות וספקים שדורשים מעבר לשירותים מבוססי בינה מלאכותית

כיצד הנ״ל משפיע על תחום ניהול הפרויקטים ?
לצורך מענה לשאלה זו, נזכיר קודם לכן את התפתחות מקצוע ניהול הפרויקטים עם השנים.

• משנת 1984
        o רוב הפרויקטים נוהלו במתודולוגיית מפל המים ובאופן הניתן לחיזוי
        o צוותי הפרויקט הורכבו מבעלי תפקידים מוגדרים
• כיום
        o מתבצע שימוש במס׳ מתודולוגיות פיתוח כגון אג׳ייל והיברידי
        o חברי צוות הפרויקט לוקחים על עצמם יותר מתפקיד אחד
        o הפרויקטים מספקים ערך תוך כדי ביצוע ולא רק בסיום

כתוצאה מהנ״ל, ביצעה העמותה ניתוח תעסוקתי יחד עם מחקר שוק בו ניתחה באופן מקיף, חוצה מיקום גיאוגרפי, חוצה ענפים בתעשייה וחוצה תפקידים לצורך הגדרה חדשה של מבנה תכולת מבחן ההסמכה של העמותה (מבחן ה® PMP).
לכולם ברור שמקצוע ניהול הפרויקטים משתנה והמעסיקים ואנשי המקצוע מחויבים בשינויים הללו.
באחד מהמחקרים שביצעה העמותה לגבי מתודולוגיות הפיתוח בחברות השונות בעולם, עולה כי ב 45% מהחברות עדיין משתמשים בשיטת מפל המים, 27% מהחברות משתמשות באג׳ייל ו 29% משלבות בין השיטות (Hybrid).
אי לכך, מנהלי הפרויקטים כיום נדרשים ליכולות הבאות:
       • יכולות טכניות (ניהול פרויקטים בשיטת מפל המים, אג׳ייל והיברידית)
       • מיומנויות רכות
       • ראיה אסטרטגית

השינויים במבחן הסמכת ה® PMP
מבחן ההסמכה של עמותת ה® PMI (Project Management Institute), מבחן הסמכת ה® PMP (Project Management Professional) הולך להשתנות ב1.7.2020 (הערת המערכת: השינוי נדחה ל2 בינואר 2021) וזאת לאחר שלוש דחיות תאריך מצד העמותה, ויכלול את שלושת התחומים הבאים:

1. People אנשים (42% מהשאלות)
   1.1. 21% מהן לגבי שיטת מפל המים (Predictive)
   1.2. 10% מהן לגבי שיטת אג׳ייל (Agile)
   1.3. 11% מהן לגבי שילוב השיטות (Hybrid)
   1.4. התחום כולל בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:
          • ניהול משאבי הפרויקט
          • כישורי מנהיגות נדרשים
          • התייחסות למחויבות בעלי העניין
          • כהגדרת אחריות ואופן ניהול צוות הפרויקט     

2. Process תהליכים (50% מהשאלות)
  2.1. 25% מהן לגבי שיטת מפל המים (Predictive)
  2.2. 11% מהן לגבי שיטת אג׳ייל (Agile)
  2.3. 14% מהן לגבי שילוב השיטות (Hybrid)
  2.4. התחום כולל בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:
         • התאמה לשטחי הידע הקיימים
         • הוספת נושאים חדשים הכוללים
         • ערכים עסקיים
         • ניהול שינויים
         • קביעת המתודולוגיה הנדרשת
         • העברת הידע בפרויקט לגורמים הרלוונטיים

3. Business Environment סביבה עסקית (8% מהשאלות)
  3.1. 4% מהן לגבי שיטת מפל המים (Predictive)
  3.2. 2% מהן לגבי שיטת אג'ייל (Agile)
  3.3. 2% מהן לגבי שילוב השיטות (Hybrid)
  3.4. התחום כולל בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:
         • התאמה לרגולציה הנדרשת בתעשייה
         • מתן ערך
         • אינטגרציה עם פרויקטים נוספים וגורמים ויוזמות חיצוניות לפרויקט
         • ניהול שינויים

המבחן יתבסס על מתווה התוכן (Content Outline)  אשר משמש כתוכנית אב לתוכן בחינת ההסמכה.
המתכונת החדשה של המבחן תיכנס לתוקף ביולי 2020.
כהערכות לשינוי תערוך העמותה מספר פעילויות הכוללות בין היתר:

מבחן פיילוט
   o בעלות מופחתת
   o מי שיכשל במבחן הפיילוט יוכל לבצע מבחן נוסף ללא עלות
   o התוצאות לא יתקבלו באופן מידי
   o ממבחן הפיילוט יגזרו הנתונים הבאים:
                o מספר השאלות שיהיו במבחן
                o הציון למעבר הבחינה
                o אורך המבחן

שיפור תהליך הרישום לבחינה
   o ארבעה מסכי במקום שלושים כיום
   o תיעוד יעיל יותר המפרט באופן כלליאת ניסיון המועמד בהובלת / הנחיית פרויקטים
   o תיאור הניסיון יהיה כללי ולא מופרד לפי קבוצת התהליכים
   o הניסון יספר בשנים וחודשים ולא בשעות
   o תיאור השיטה בה נוהלו הפרויקטים
   o הפחתה במספר השדות הפתוחים למלל חופשי בתיאור הניסון

שפת הבחינה
  ברירת המחדל תהיה השפה אותה יבחר הנבחן כאשר ניתן יהיה לצפות בשאלות ובתשובות האפשריות גם באנגלית

• הוספת שיטות נוספות למענה לשאלה בנוסף ל 4 תשובות אמריקאיות
   o גרירת תשובות והתאמתן לסיטואציות המוצגות
   o סימון התשובות בתוך גרף המוצג בשאלה
   o הצגת תרחישים בסרטוני וידאו ומתן מענה בהתאם

• הוספת דוגמאות לשאלות באתר העמותה

• עזרים נוספים שיסייעו בהגשת מועמדות לביצוע הבחינה שייושמו עד שנת 2021
   o אוטומציה של ביצוע בקרה על נתוני המועמד
   o הוספת אמצעי תשלום כגון PayPal, Apple Payוכו׳
   o הוספת עזרים דיגיטליים כגון בוטים וצ׳אטים
   o שיפור בחינת עמידת המועמד בתנאי הסף ע״י שימוש בבינה מלאכותית

• הוספת מרכזי בחינה נוספים שיפוזרו בצורה גיאוגרפית בהתאם לגודל המדינה

מניסיון העבר שלנו, חברת פי.אמ.טים בע"מ, P.M.Team Ltd, כחברה מובילה בקורסים והכשרות של ניהול פרויקטים בכלל, והכנה למבחן הסמכת מבחן הסמכת ה® PMP בפרט, שינוי שכזה, לכשהתבצע בעבר, הפך את מבחן הסמכת ה® PMP לקשה יותר ולכן המלצתנו לסטודנטים שלנו היא- מהרו וגשו למבחן ההסמכה טרם השינוי במבחן.

בהצלחה!
מאמר זה נכתב ע"י
אורן שטיינברג, ®PMP®, PMI-ACP
הנשיא הנבחר של העמותה לניהול פרויקטים בישראל לשנים 2019 - 2022
מנהל תוכניות בכיר בקבוצת סלקום,
ומרצה בכיר לקורס ניהול פרויקטים מתקדם והכנה להסמכת ®PMP בחברת P.M.Team Ltd.
oren

*המאמר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

 

חיפוש באתר

צור קשר

 1. שם מלא: *
 2. דואר אלקטרוני: *
 3. טלפון: *
 4. מתעניין ב:
  Invalid Input
 5. הודעה:
  Please let us know your message.
 6. אנטי-ספאם *
  Invalid Input
 7. לתקנון השימוש ומדיניות הפרטיות*נא לאשר את התקנון

המלצות

דן שלום רב,
רצינו להודות אישית על הקורס המלמד והמועיל.
עשית לנו "סדר" בשימוש מושכל בכלי ה MS PROJECT  וכיצד ניתן לרתום אותו לטובתנו ולא אותנו לטובתו...
תודה על המקצועיות המרשימה, על הידע הרב ועל העצות החשובות.
אין דומה לימוד כלי מסוג זה ממומחה תוכן עם ניסיון רב שעוסק באופן פעיל בניהול הפרויקטים, ללימוד קורס "בית ספר"
סטנדרטי.
אין ספק שהבחירה בך להעברת הקורס הייתה בחירה מוצלחת ביותר.
אנחנו מצפים בסקרנות לבחון את עצמנו במבחן המעשה בשטח.
בוודאי נמשיך להיות בקשר עם התקדמות היישום בפועל.
תודה ובהערכה רבה,

אהרון וייס , מנהל הנדסה

חברת ריאון מקבוצת פלסאון

 דן ויניב שלום ,
תודה רבה על הדרכת פרוג'קט. הייתה הדרכה ממש מצוינת!

אוהד טרסיק , חוקר בכיר

INTER LAB , MERCK GROUP

"[...] כולם התאפיינו במקצוענות, בחיוך, במענה מהיר, במוסר עבודה ובהחלט חשנו שיפור משמעותי וקיבלנו ערך מוסף גבוה ביותר משירותכם!"

ורוניקה לויפרמן

מנהלת מחלקת PMO והשקת מוצרים גלובאלית תרו תעשיות רוקחות

״תודה על עזרתכם בהדרכת מנהלי הפרויקטים שלנו ובתמיכה ושיפור תוכניות ניהול הפרויקטים שלנו.״

רון מן

מנהל פרויקטים AccuBeat

״[...] תוך זמן קצר מאוד הצליחה P.M.Team לבנות את לוח הזמנים המורכב של פרויקט צפית... אין ספק שמקצועיות מערך ה PMO - של P.M.Team תרם רבות לניהול הפרויקטים.״! "

אלון חדד

מנהל פרויקטים , כור מתכת

״ברצוננו לציין את המסירות של הצוותים, המקצוענות, הזמינות, האדיבות ואת יכולתו של מנכ״ל פי.אם.טים, מר דן ברזילי, לשבץ את הצוותים ואת האנשים המתאימים"

אלי ביטון

סמנכ״ל ביצוע חמו אהרון בע״מ

"זו השנה הרביעית בה אנו עובדים יחדיו ומסתייעים בשירותי P.M.Team. מערך ניהול הפרויקטים שהקמתם מסייע רבות לניהול הפרויקטים, תפעול ומשימות, בהתייחס לכל פרויקטי ה -IT של קבוצת Johnson and Johnson"

סער אדמוני, PMP

מנהל פרויקטי IT Omrix

״לאורך כל הדרך התאפיינתם במקצועיות, אדיבות, מהירות תגובה ואכפתיות. התכנון הניהול והבקרה שביצעתם בהתייחס ליותר מ-25 פרויקטים באתרים שונים תרמו רבות להצלחת הפרויקטים ורווחיותם״ 

אורי כהן

מנכ״ל אפקון

"ברצוני להודות על הטמעה מוצלחת של תוכנת הקלריזן שביצעה קבוצת P.M. TEAM. חברה נבדקת לא רק כאשר המסלול רץ וחלק, אלא כיצד היא מתמודדת עם אתגרים, והם אכן עמדו בכך"

שגיב עמית

מהנדס ב- CONCEPT

 ״...פרויקט שדרוג מערכת ה Project Server. מתחילת התהליך צוות הפרויקט מטעם P.M. Team שידר מקצועיות, אחריות ומחויבות לפרויקט. תכונות אלו היו קריטיות להצלחת הפרויקט למרות הקשיים שנתקלו בהם במהלך הדרך."

ודים בייגל, PMP

מנהל צוות ה PMO, אגף מערכות מידע, חברת הפניקס

"שירותי ניהול הפרויקטים של חברת P.M. TEAM היו מצוינים. עבודתו של דן התאפיינה בהשתלבות מהירה, מקצוענות, יצירתיות, יחסי אנוש מצוינים ובתוצאות מעולות."

ערן ברגיל

מנהל פרויקטים בכיר, MICRON

"תוך זמן קצר ביותר הצליחה P.M. TEAM לבסס תהליכים מסודרים לתכנון ובקרת פרויקטים, להקים מערך EPM ולשפר משמעותית את תהליכי ניהול הפרויקטים. פעילותה התאפיינה בערך מוסף מוחשי, פרקטי תוך שמירה על מקצוענות ונועם הליכות."

רותם רגב

מנהל פרויקטים, SIEMENS

 ״למרות שהשתלבתם בפרויקטים לאחר תחילתם, הצלחתם להתארגן בזריזות ולהקים מערך PMO מוצלח ויעיל בפרק זמן קצר ביותר. השירות שסיפקתם אופיין במקצוענות, חיוך, זמן תגובה מהיר ומסירות רבה.״

דני סוויסה

מנהל תפעול באל-מור חשמל

"דן תרם רבות להטמעת מערכת כנ"ף...כל זאת תוך חדוות עשייה, התלהבות ויצירת יחסי יחסי עבודה מצוינים עם המפקדים, החיילים והעמיתים שאיתם עבד."

אהוד קאוף

סא"ל, רע"ן תבל, צה"ל

"עבודת החברה אופיינה בחריצות, מקצועיות, יחסי אנוש מעולים ומעל לכל מחויבות, "ראש גדול" ומענה יעיל ומהיר לכל צורך שעלה ובכך סייעה לי לנהל את הפרויקטים המורכבים והמאתגרים שבתחום אחריותי."

רון חביב

ניהול ופיקוח פרויקטים

״התרשמתי שחברת פי. אמ. טים בע״מ, מספקת שירותי PMO, הדרכה וייעוץ בתחום ניהול הפרויקטים ברמת מומחיות גבוהה ומפגינה נסיון רב ומסירות רבה בתמיכה בתהליכי תכנון ובקרת הפרויקטים ובהכשרת מנהלי פרויקטים.״

ודים בייגל PMP

תכנון ובקרה בסימנס

״במהלך עבודתי עם P.M.Team נוכחתי ביחסי אנוש המעולים, במקצועיות הרבה והידע המקצועי רחב ההיקף בתחומי ניהול הפרויקטים יחד עם יכולת נדירה לחבר בין מתודולוגיות ניהול פרויקטים ליישומי תוכנה לצורך ניהול הפרויקטים עצמם.״

רחל הדס

מנהלת מוצר בקלריזן

"... שירותי PMO מקצועיים והסיוע הרב שאתה והצוות שלך מפי.אמ.טים סיפקתם לנו, הן בתכנון ובקרה של תכניות העבודה ב MS-Project והן בתכנון, בקרה וניהול של סיכונים בפרויקטים של כדורי הנדסה״

אורי בן ציון

מנכ״ל כדורי הנדסה בע״מ

" היי דן ,  בפרויקט זה נעזרנו בשירותכם ליצירת לו"ז לפרויקט בנייה מורכב ב- MSP. הזמינות, המקצועיות והמהירות שבה בוצעה העבודה היו נהדרים, יישר כוח "

קובי בנישו, מנהל פרויקטים

סטלה פרויקטים בע"מ 

 

Senior Course for the construction of infrastructure projects
Course project management information systems projects
pmp

לקוחות החברה

"כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
ד"ר סוס