Logo Hebrew

 

איזון בין היקף הפרויקט, הזמן והעלויות הוא אחד האתגרים הקריטיים ביותר איתם מתמודדים מנהלי פרויקטים. הצלחת הפרויקט תלויה במידת האיזון של מנהל הפרויקט בין שלושת הגורמים. פי. אמ. טים, אקדמיה מובילה לניהול פרויקטים בישראל, מבינה את החשיבות של איזון היקף הפרויקט, הזמן והעלויות. לכן, מאמר זה נועד לספק דיון אקדמי על איזון גורמים אלה להשגת הצלחת הפרויקט.

שליטה בפרויקט

 

היקף הפרויקט

היקף הפרויקט מתייחס לעבודה הנדרשת כדי לספק מוצר, שירות או תוצאה עם התכונות והפונקציות שצוינו. היקף פרויקט ברור ומוגדר היטב חיוני להצלחת הפרויקט. היקף פרויקט מוגדר בצורה גרועה יכול להוביל לאי הבנות, עיבוד מחדש ועיכובים. לכן, על מנהל הפרויקט להגדיר את היקף הפרויקט בצורה מדויקת וברורה.

האקדמיה לניהול פרויקטים של פי. אמ. טים מספקת הכשרה מקיפה כחלק מקורס ניהול פרויקטים. האקדמיה מדגישה את החשיבות של יצירת הצהרת היקף המתארת את יעדי הפרויקט, התוצרים, ההנחות והאילוצים של הפרויקט.

 הצהרת היקף זו משמשת כמסמך התייחסות לאורך הפרויקט כדי להבטיח שהפרויקט יישאר במסלול.

יתר על כן, על מנהל הפרויקט לערב בעלי עניין בהגדרת היקף הפרויקט. בעלי עניין הם אנשים או ארגונים שיש להם עניין בתוצאת הפרויקט. הכללת בעלי עניין בתהליך הגדרת ההיקף מבטיחה שהפרויקט עומד בציפיותיהם.

ניהול זמן

ניהול זמן הוא גורם קריטי נוסף בניהול פרויקטים. זמן הוא משאב מוגבל, ומנהלי פרויקטים חייבים להשתמש בו ביעילות כדי להשיג הצלחת הפרויקט. אי ניהול זמן יעיל עלול להוביל להחמצת מועדים, עיכובים וחריגות עלויות.

האקדמיה לניהול פרויקטים של פי. אמ. טים מספקת הכשרה מקיפה בנושא ניהול זמן. האקדמיה מדגישה את החשיבות של יצירת לוח זמנים לפרויקט הכולל את כל המשימות הנדרשות להשלמת הפרויקט. על מנהל הפרויקט להעריך את הזמן הנדרש לכל משימה בצורה מדויקת. לוח הזמנים של הפרויקט צריך לכלול גם זמן מגירה כדי לאפשר אירועים בלתי צפויים.

כדי לנהל את הזמן בצורה יעילה, על מנהל הפרויקט לפקח על לוח הזמנים של הפרויקט באופן קבוע. מעקב אחר לוח הזמנים מאפשר למנהל הפרויקט לזהות חריגות מלוח הזמנים ולנקוט בפעולות מתקנות. על מנהל הפרויקט גם למסור לבעלי העניין כל שינוי בלוח הזמנים של הפרויקט.

ניהול עלויות

ניהול עלויות הוא הגורם הקריטי השלישי בניהול פרויקטים. על מנהל הפרויקט לאזן את תקציב הפרויקט כדי להגיע להצלחת הפרויקט. אי ניהול עלויות בצורה יעילה עלול להוביל לחריגות עלויות, עיכובים ואפילו כישלון בפרויקט.

האקדמיה לניהול פרויקטים של פי. אמ. טים מספקת הכשרה מקיפה בנושא ניהול עלויות. האקדמיה מדגישה את החשיבות של יצירת תקציב פרויקט הכולל את כל העלויות הנלוות לפרויקט. על מנהל הפרויקט להעריך כל עלות במדויק ולכלול עלויות מגירה כדי לאפשר אירועים בלתי צפויים.

כדי לנהל עלויות בצורה יעילה, על מנהל הפרויקט לפקח על תקציב הפרויקט באופן קבוע. מעקב אחר התקציב מאפשר למנהל הפרויקט לזהות חריגות בעלויות ולנקוט בפעולות מתקנות. על מנהל הפרויקט גם למסור לבעלי העניין כל שינוי בתקציב הפרויקט.

איזון היקף פרויקט, זמן ועלויות

על מנהל הפרויקט לאזן בין היקף הפרויקט, הזמן והעלויות כדי להשיג הצלחת הפרויקט. איזון גורמים אלה יכול להיות מאתגר, ומנהל הפרויקט חייב לבצע פשרות כדי להשיג איזון. לדוגמה, ייתכן שמנהל הפרויקט יצטרך לצמצם את היקף הפרויקט כדי לעמוד בתקציב ובלוח הזמנים של הפרויקט.

האקדמיה לניהול פרויקטים של פי. אמ. טים מספקת הכשרה מקיפה על איזון היקף הפרויקט, הזמן והעלויות. האקדמיה מדגישה את החשיבות של פיתוח תכנית פרויקט המאזן בין גורמים אלו. תוכנית הפרויקט צריכה לכלול את היקף הפרויקט, לוח הזמנים והתקציב.

כדי לאזן בין היקף הפרויקט, הזמן והעלויות, על מנהל הפרויקט לתעדף את משימות הפרויקט. מנהל הפרויקט צריך לזהות את המשימות הקריטיות שיש להשלים כדי להשיג הצלחת הפרויקט. על מנהל הפרויקט להתמקד בהשלמת משימות קריטיות אלו בזמן ובמסגרת התקציב. ניתן לעכב או לבטל משימות לא קריטיות כדי לאזן את היקף הפרויקט, הזמן והעלויות.

* המאמר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד

 מאמר זה נכתב ע"י

       דן ברזילי,Dan Barzilay CEOMEng ,BSc ,PMP
       מנכ"ל ומנהל פרויקטים

 

 

חיפוש באתר

צור קשר

טופס עברית
 1. שם מלא: *
 2. דואר אלקטרוני: *
 3. טלפון: *
 4. מתעניין ב:
  Invalid Input
 5. הודעה:
  Please let us know your message.
 6. *
  נא לאשר את התקנון
 7. *
  Invalid Input

המלצות פרויקטים

Senior Course for the construction of infrastructure projects
Course project management information systems projects
pmp

לקוחות החברה

 • AFCON logo.jpg
 • Auto 3P Logo.png
 • BGU.jpg
 • Chemo Logo.gif
 • cocacolalogo.jpg
 • elmor.jpg
 • header_misrad_habitahon.jpg
 • Koor-Metals-LOGO-HEB.gif
 • Koor Metals-LOGO-ENG.gif
 • logoclarizen.jpg
 • logohafenix.jpg
 • logojb.jpg
 • logojj.jpg
 • logokibutzrevivim.jpg
 • logomalam.png
 • logo_inter_heb.jpg
 • micron.jpg
 • Mobileye.gif
 • NeoPharm_logo.jpg
 • netvision.jpg
 • omrix_ethicon.jpg
 • omrix_logo.jpg
 • RSA.jpg
 • siemens.jpg
 • StoreNext_Logo_2.png
 • tzahal.jpg
 • uno4web.jpg
 • WeSEE logo.png
 • yitlogo.jpg

"כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
ד"ר סוס

לקבלת עדכונים וניוזלטר

Call Us
WhatsApp