Logo Hebrew

אז...מהו ה PMBOK?

®PMBOK  הוא ראשי תיבות של Project Management Body Of Knowledge, בעברית המשמעות היא גוף הידע לניהול פרויקטים, זהו למעשה ספר שמהווה מדריך לניהול פרויקטים.

מדריך ה PMBOK פורסם על ידי  ארגון ה® PMI (Project Management Institute) כדי לספק תקן עולמי לכל מה שקשור לניהול פרויקטים.

במאמר זה בכל פעם שמופיע PMBOK, אנו מתכוונים ל®PMBOK,

בכל פעם שמופיע הארגון PMI, אנו מתכוונים ל®PMI,

ובכל פעם שמופיע מבחן הסמכת ה PMP, אנו מתכוונים ל®PMP, וזאת על מנת להגן על השמות הרשומים של ארגון ה PMI.

מדוע נוצרות מהדורות חדשות של ה PMBOK?

 כל מהדורה חדשה משקפת בחינה מדוקדקת של שינויים במקצוע ניהול הפרויקטים. התקן לניהול פרויקטים, הכלול במדריך ה PMBOK, הוא בהתאם למכון התקנים הלאומי האמריקאי או בקיצור ANSI (American National Standards Institute), מה שאומר שכל ארבע עד חמש שנים, יש לעדכן, לאשר אותו מחדש או להוציא אותו לגמלאות. השינויים במדריך ה PMBOK  מונעים על ידי מחקר של ה PMI, הן עם סקרי שוק והן בעבודה עם מיישמים של תקן זה (Practitioners) ברחבי העולם.

המהדורה החדשה, PMBOK מהדורה 7

 מדריך ה PMBOK מהדורה 7, שפורסם באוגוסט 2021, נועד להציג עקרונות ניהוליים על פני 8 תחומי ביצועים, וליידע את כל העוסקים בפרויקט על השקפות ותפיסות המשפיעות על ניהול פרויקט מוצלח, ללא קשר למתודולוגיה הספציפית המשמשת לניהול הפרויקט, כלומר, ללא קשר לשיטת ניהול פרויקטים ספציפית כגון השיטה החזויה (predictive), אינקרמנטלית (incremental), איטרטיבית (iterative) וכיו"ב.

***********************************************************************************

מנהלי פרויקטים? אנשי PMO?  תומכי פרויקטים? מעוניינים להיכנס לתחום ניהול הפרויקטים

או לבצע הסבה מקצועית לתחום זה?

קורס ניהול פרויקטים מתקדם והכנה למבחן הסמכת ה PMP של פי.אמ.טים אקדמי, כפי שניתן היום, מבוסס על ה PMBOK מהדורה 6 ומהדורה 7, גם יחד, בשילוב נסיונה העשיר של פי.אמ.טים בניהול פרויקטים.

**************************************************************************************

ההבדלים העיקריים בין ה PMBOK מהדורה 6 ל PMBOK מהדורה 7

מדריך ה PMBOK  מהדורה 6 שפורסם בספטמבר 2017, הינו מבוסס תהליכים ולכל תהליך הוגדרו  תשומות (קלטים, Inputs), כלים ושיטות (Tools and techniques) ותפוקות (פלטים, Outputs) עבור מנהל הפרויקט.

מדריך הPMBOK   מהדורה 7, שפורסם באוגוסט 2021,  מבוסס מיומנויות ומשאבים לצוות הפרויקט כדי לספק תוצאות מבוססות ערך.

ההבדל המשמעותי ביותר בין ה PMBOK מהדורה 6 ל PMBOK מהדורה 7 הוא המעבר של המיקוד מתהליכים וכלים לעקרונות כלליים יותר, המספקים ערך, כך שכל מי שעוסק בעבודת ניהול פרויקטים יכול להשתמש בהם כדי להצליח.

PMBOK  מהדורה 6 PMBOK מהדורה 7
pmbok version 6  pmbok version 7

פורסם ב2017, ניהול פרויקטים מבוסס תהליכים

ובכל תהליך קלטים, כלים ושיטות ופלטים

Process-based project management

פורסם ב2021, ניהול פרויקטים מבוסס עקרונות כלליים, לצירת ערך

Principle-based delivery for project management

מבנה ומיקוד

כיצד הושג הצמצום של מספר העמודים עבור המהדורה השביעית?

הספר הצטמצם מ 756 עמודים באנגלית בPMBOK מהדורה 6, ל250 עמודים באנגלית בPMBOK מהדורה 7, זה נובע בחלקו משינוי במבנה ובמיקוד של מדריך PMBOK עצמו:

PMBOK מהדורה 6

PMBOK  מהדורה 7

 1. הקדמה (Introduction)
 2. סביבת הפרויקט (Project Environment)
 3. תפקיד מנהל הפרויקט (Role Of The Project Manager)
 4. 10 שטחי ידע (10 Knowledge Areas)
 1. התאמה של צורת ניהול הפרויקט לצרכים (Tailoring)
 2. מודלים, שיטות ופריטים (Models, Methods And Artifacts)
 3. 8 תחומי ביצוע (8 Performance Domains)
 • Artifacts משמעותו פריטים במשמעות של מסמכים הקשורים לניהול פרויקטים.
 • 8 תחומי הביצוע לפי ה PMBOK מהדורה 8

project performance domains

Source: pmbok-project-performance-domains.pdf (pmi.org)

 

סטנדרטים

הPMI מגדיר תקן כ: "מסמך שהוקם בקונסנזוס ואושר על ידי גוף מוכר". בהקשר של מדריך ה PMBOK, תקן המהדורה השישית מבוסס על תהליכים, ואילו המהדורה השביעית מבוססת על עקרונות:

Standards
PMBOK Six Edition PMBOK Seventh Edition

        Process Groups containing 49 processes           

    Project Delivery Principles       

1. Initiating

2. Planning

3. Executing

4. Monitoring and controlling

5. Closing

8. Leadership

9. Tailoring

10. Opportunities & Threats

11. Adaptability & Resilience

12. Change Management

1. Stewardship

2. Team

3. Stakeholders

4.Value

5. Holistic Thinking

6. Quality

7. Complexity

על מנת לסייע לאלו שהתרגלו למהדורה 6 של ה PMBOK וקוראים כעת את מהדורה 7 של ה PMBOK ה-PMI יצר "מדריך עזר הניתן ללחיצה" ,"Clickable Reference Guide"  , עבור שמונת תחומי הביצוע (Eight Performance Domains) עוד בשלב כתיבת המהדורה השביעית. כאשר קוראים את מדריך ה PMBOK, במונחים של מהדורה 6 לעומת 7, חשוב לדעת שהמידע הכלול במהדורה השישית עדיין רלוונטי לכל מי שמתכנן לגשת למבחן הסמכת ה PMP. לדוגמה, 10 שטחי הידע של מהדורה 6 של ה PMBOK עדיין מכילים כולם מידע רלוונטי למבחן הסמכת ה PMP.

כלומר- מבחן הסמכת ה PMP כיום מסתתמך הן על מהדורה 6 והן על מהדורה 7 של ה PMBOK.

 מערכת אספקת ערך, Value Delivery System

השינוי של מדריך ה PMBOK  ממיקוד בתהליכים למיקוד במתן ערך משקף את השינוי הגלובלי בניהול פרויקטים. ארגונים מכל הגדלים ובכל התעשיות מוצאים את עצמם צריכים להיות גמישים כדי להתמודד עם שינויים מרובים בשוק, כאשר מגיפת Covid-19 ממשיכה להשפיע על כלכלת העולם.

אלו שמתכוננים למבחן הסמכת ה PMP או אותם בעלי תעודות PMP המבקשים לשמור על כישורים רלוונטיים לניהול פרויקטים יהנו ממסביר מערכת ה-Value Delivery System החדש של PMI, הקליקו:

PMI®’s new Value Delivery System Explainer

במאמר שנפתח בהקלקה על הלינק, בהקלקה על כל אחד מהגורמים/פונקציות ביצירת הערך:

Senior Leadership

Portfolios

Programs and Projects

Operations

יופיע הסבר של ה PMI.

תרשים הזרימה של יצירת הערך:

value creation chart 4

Source: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/value-delivery-system-explainer.pdf?v=8cf8f772-736c-4cb7-b3f9-814e29f40c94

המהדורה השביעית של ה PMBOK מתמקד בכיצד למקסם את פוטנציאל הערך לאורך עבודת הפרויקט, ולא רק על מעקב אחר תהליך כדי להוכיח שהוא בוצע.

מערכת אספקת הערך (Value Delivery System) שמוצגת במהדורה השביעית של ה PMBOK מתמקדת בתוצאות.

פלטפורמה חדשה: Standards Plus

ה-"PMI Standards +" הוא בסיס ידע מקוון חדש המספק לחברי PMI גישה מיידית לתהליכים, תנאים וכלים ממדריך ה PMBOK. המטרה היא לספק לאנשי מקצוע בניהול פרויקטים, למוסמכי PMP ולאלה שמתכוננים לבחינת ה PMP גישה מיידית לתקני PMI, מדריכים ותוכן הדרכה מקורי שתוכלו ליישם במצבים בעולם האמיתי, זהו בסיס ידע שמתפתח עם ידע שמתווסף כל הזמן:

PMIstandards+ by PMI | Project Managements Institute

מדריך ה PMBOK ומבחן הסמכת ה PMP

עבור מבחן הסמכת ה PMP למרות שהמדריך החדש של PMBOK , מהדורה 7, נוקט בגישה שונה בתכלית לפירוט גוף הידע שכל מנהלי הפרויקטים צריכים להכיר, הוא אינו מבטל ואינו מחליף את הידע הטכני שפורסם בעבר במדריך PMBOK מהדורה 6. כל התוכן במהדורה השישית של מדריך PMBOK עדיין צריך להיחשב כחומר רלוונטי למבחן הסמכת הPMP.

השינויים במדריך PMBOK כוללים תחומי ביצועים, התאמה אישית ומודלים, שיטות ופריטים (performance domains, tailoring, and models, methods and artifacts). השינויים מהמהדורה השישית של ה PMBOK למהדורה השביעית כוללים יותר מכמה שינויים בתהליך. ברמה הרעיונית, המהדורה השביעית היא עדכון באופן שבו דיסציפלינת ניהול הפרויקטים מייצגת את עצמה. מנהלי פרויקטים צריכים לדעת את התוכן במונחים של השינויים והחידושים במהדורה 7 של ה PMBOK,  אך לא לבחור גרסה אחת (מהדורה 6 או מהדורה 7) ולהתעלם מהשנייה.

בהצלחה!

 * המאמר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד

 מאמר זה נכתב ע"י

       דן ברזילי,Dan Barzilay CEOMEng ,BSc ,PMP
       מנכ"ל ומנהל פרויקטים

 

חיפוש באתר

צור קשר

טופס עברית
 1. שם מלא: *
 2. דואר אלקטרוני: *
 3. טלפון: *
 4. מתעניין ב:
  Invalid Input
 5. הודעה:
  Please let us know your message.
 6. *
  נא לאשר את התקנון
 7. *
  Invalid Input

המלצות פרויקטים

Senior Course for the construction of infrastructure projects
Course project management information systems projects
pmp

לקוחות החברה

 • AFCON logo.jpg
 • Auto 3P Logo.png
 • BGU.jpg
 • Chemo Logo.gif
 • cocacolalogo.jpg
 • elmor.jpg
 • header_misrad_habitahon.jpg
 • Koor-Metals-LOGO-HEB.gif
 • Koor Metals-LOGO-ENG.gif
 • logoclarizen.jpg
 • logohafenix.jpg
 • logojb.jpg
 • logojj.jpg
 • logokibutzrevivim.jpg
 • logomalam.png
 • logo_inter_heb.jpg
 • micron.jpg
 • Mobileye.gif
 • NeoPharm_logo.jpg
 • netvision.jpg
 • omrix_ethicon.jpg
 • omrix_logo.jpg
 • RSA.jpg
 • siemens.jpg
 • StoreNext_Logo_2.png
 • tzahal.jpg
 • uno4web.jpg
 • WeSEE logo.png
 • yitlogo.jpg

"כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
ד"ר סוס

לקבלת עדכונים וניוזלטר

Call Us
WhatsApp